Edukativni film za naše učenike

Film ”Na pravom putu” je  rađen u produkciji Crvenog krsta Užice.Nastao je u Crvenom krstu ali za porebe svih nas koji imamo misiju da promovišemo i širimo humane vrednosti. Film ima za cilj smanjenje nasilja među mladima, promociju tolerancije,  nenasilne komunikacije i rodne ravnopravnosti, prevenciju diskriminacije i nasilja putem elektronskih medija. 
13.5.2022.godine 25 učenika naše škole je zajedno sa pedagogom škole prisustvovalo promociji filma u  bioskopu Kvart.