Dualno obrazovanje

Obrazovni profil – Trgovac

Trajanje profila 3 godine

Kratak opis
Trgovac se tokom školovanja osposobljava za obavljanje poslova prodaje i nabavke robe.

Znanja i veštine
Nakon završenog školovanja, učenik će biti u stanju da:

  • Pripremii organizuje procese rada u prodavnici;
  • Vrši nabavku robe; • Prodaje robu;
  • Vrši skladištenje i čuvanje robe u priručnom skladištu prodavnice;
  • Održava prezentaciju robe van prodavnice.

Dinamika 
I razred – učenik je u kompaniji 1x nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

II razred – učenik je u kompaniji 2x nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave;

III razred – učenik je u kompaniji 2x nedeljno + 60 časova godišnje blok nastave.

Zakon o dualnom obrazovanju – preuzmi

Dualno obrazovanje je model srednjeg stručnog obrazovanja u okviru koga se znanje stiče i u školi i u kompaniji. U zavisnosti od obrazovnog profila za koji se učenik opredeli, on već u prvom razredu može početi da ide i u kompaniju, na učenje kroz rad. Učenjem kroz rad učenici usvajaju praktična i primenljiva znanja u realnom radnom okruženju, u kompaniji.

Neophodnost da se formalni obrazovni sistem prilagodi potrebama privrede za kadrovima, podstakla je razvoj dualnog obrazovanja. Na 
obostranu korist kompanija i učenika, ohrabruje se učenikova produktivnost i motivisanost za sticanje veština. Nakon završetka školovanja po dualnom modelu obrazovanja učenik se može zaposliti kod poslodavca ili pokrenuti sopstveni posao, ali takođe ima i prohodnost za dalje školovanje. Poslodavac na ovaj način smanjuje troškove obučavanja novozaposlenih i ulaže u budućnost svoje kompanije.

Dualno obrazovanje u Srbiji sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.


Više o dualnom obrazovanju >>>

U cilju realizacije praktične nastave u sistemu dualnog obrazovanja 15.10.2021. godine, naša škola je potpisala ugovor o dualnom obrazovanju sa kompanijam „Deichmann“. Time je učenicima omogućeno učenje kroz rad, odnosno realizacija časova praktične nastave u sistemu dualnog obrazovanja.