Електронски дневник

Економско трговинска школа Краљево је почетком школске 2019/2020. године увела електорнски дневник. Сви професори су прошли обуку за коришћење електронског дневника.