Komercijalista


Smer Komercijalista uveden je 2007. godine.

Upisuje se jedno odeljenje koje broji 24 učenika.

Komercijalista nabavlja robu od proizvođača i prodaje je trgovinskim, zanatskim i industrijskim preduzećima.

Komercijalista u trgovini na veliko i spoljnoj trgovini savetuju komitente o svojstvima robe i stara se o isporuci na pravo mesto i u pravo vreme.

U poslovima nabavke robe pronalazi najbolje izvore nabavke, prikuplja ponude, poredi uslove i vodi pregovore sa dobavljačima.

Po prispeću robe kontroliše fakture i dostavnu dokumentaciju i stara se za propisno skladištenje.

U poslovima prodaje planira isporuke i priprema robu za otpremu.

Vrši kalkulaciju cena, obrađuje upite, izdaje fakture za prodatu robu.

U oblast njegovih poslova spada i obračun troškova i plaćanja, obrada reklamacija, kao i organizacija marketinških aktivnosti

Planom i programom za smer Komercijalista predvidjeno je izučavanje dva strana jezika i to pored Engleskog jezika uveden je i Nemački jezik

Upoznaćeš se sa spoljnotrgovniskim poslovanjem, poslovima špedicije, deviznog i carinskog poslovanja kao i kancelarijskim poslovanjem, pravom i drugim predmetima koji će ti omogućiti da uspešno obavljaš navedene poslove.

U trećem razredu učenici ovog obrazovnog profila osnivaju svoje preduzeće koje se bavi prometom na veliko i registruju se za unutrašnji i spoljašnji promet

Obuka u virtuelnom preduzeću odvija se u birou za učenje koji je opremljen računarima, i drugim tehničkim sredstvima koji omogućavaju simulaciju realnih poslovnih sitacija

Kompjuter sa odgovarajućim softverom predstavlja važno sredstvo za rad. Pomoću njega komercijalisti u trgovini na veliko obavljaju mnoge od svojih zadataka – od poslovne korespondencije, pregovora o prodaji putem elektronske pošte, onlajn nabavke i prodaje, evidencije baze podataka o
komitentima, pa sve do knjiženja poslovnih promena.

Na kompjuterima oni obavljaju i obradu rezultata istraživanja tržišta, analizu troškova i dobiti, razne statističke analize, završni godišnji obračuni itd. Pored računara, oni koriste svu raspoloživu kancelarisjku opremu kao što su fotokopir-aparat, štampač, telefon i faks aparat, skener i sl.

Pretežno rade u trgovini na veliko različitim vrstama robe, a veoma često rade u trgovinskim preduzećima sa mešovitim asortimanom robe.

Veliki deo vremena provode u kancelarijskim prostorijama gde na kompjuteru obavljaju veći deo poslova.

Komitente savetuju i direktno u prodajnom prostoru. Poznato radno okruženje im je i skladište gde komercijalisti vrše prijem robe.

U okviru terenske službe putuju automobilom da bi obišli svoje
komitente. Neki komercijalisti u trgovini na veliko su radnici na daljinu što znači da naizmenično rade u preduzeću i za kompjuterom iz svoje kuće.

Nastavni plan i program za smer komercijalista – preuzmite dokument.