Запослени


Школа тренутно има 64 запослена професора, стручна сарадника, радника секретаријата и помоћног особља.

Драгана Пауновић
директорка
Пауновић Драгана

Педагог:
Лазовић Јована

Организатор практичне наставе, вежби и вежби у блоку:
Петровић Јасна

-ПРОФЕСОРИ-
Српски језик и књижевност:
Филиповић Марија, Милојчевић Жарко, Ракић Љиљана, Николић Сурла Данијела, Дужић Јелена

Енглески језик:
Митић Биљана, Петровић Иван, Марковић Александра, Милинковић Кристина

Немачки језик:
Бубало Марија, Девеџић Кристина

Математика и Информатика:
Михаиловић Биљана, Нешић Миланка, Аћимовић Горан,
Матовић Велибор, Жерађанин Градимир, Пајовић-Дукић Славица

Економска група предмета:
Игрутиновић Виолета, Гочобија Иван, Барлов Драгана,
Пајовић-Дукић Славица, Каличанин Мирјана, Малишић Блажо, Мартиновић Ружица, Вуловић Жељка, Нешић Стојадин,
Обрадовић Александра, Панић Мирјана, Павловић Драгана, Вукадиновић Сандра, Петронијевић Јасмина,
Ташић Светлана, Тимотијевић Марија, Трајковић Љиљана,
Турудић Гордана, Гочобија Слађана, Јовановић Марија, Вујовић Бојана

Физичко васпитање:
Видановић Горица, Вујовић Игор

Социологија:
Тришовић Гордана, Милутиновић Јелица

Психологија:
Козић Милица

Ликовна култура:
Павловић Марија

Историја:
Спасојевић Светлана, Каличанин Ана, Крунић Дејан

Географија:
Ковач Марица, Лукић Марија

Хемија:
Бешевић Данијела

Физика:
Цветић Мирослав

Екологија:
Јовановић Љиљана

Право:
Пешић Зорица

Верска настава:
Лекић Милутин

Грађанско васпитање:
Милутиновић Јелица

Библиотека:
Лужњанин Весна

Рачуноводство:
Ђорђевић Ирена, Гочанин Славица

Правна служба:
Ерац Весна

Помоћно особље:
Грбовић Љиљана, Јеремић Зорица, Јовићевић Соња, Цветкова Јелена, Ћурчић Зорица, Окошановић Љубиша, Николић Евица