Srednja Ekonomska škola u Kraljevu počela je svoj rad daleke 1955. godine. Škola je od osnivanja čak osam puta menjala svoj naziv, da bi odlukom organa upravljanja od 1990.godine dobila naziv Ekonomsko - trgovinska škola, koji i danas nosi. Kao što je menjala svoje ime, tako je menjala i svoje sedište delatnosti, da bi svoje konačno sedište našla tamo gde je i počela, u ulici Dositejevoj 46.

Danas, Ekonomsko - trgovinska škola predstavlja savremenu i veoma uspešnu školu sa 26 odeljenja i blizu 800 đaka. Nastavni kadar je poslednjih nekoliko godina veoma podmlađen , vrlo stručan i uvek spreman za dalja stručna usavršavanja.

Škola poseduje savremeno opremljene kabinete (za informatiku, obuku u birou, knjigovodstvo, računovodstvo...) koji omogućavaju, kako učenicima, tako i profesorima, da primenjuju savremene metode nastave. Takodje, raspolaže sopstvenom bibliotekom, kao i školskim klubom u kojem učenici mogu da provode vreme između časova i osveže se uz sok ili kafu. Pored redovne nastave, u školi se realizuje i veliki broj van nastavnih aktivnosti u vidu učeničkog parlamenta, foto sekcije, raznih predmetnih sekcija.

Od 2003. godine naša škola je sa još 17 ekonomskih škola u Srbiji uključena u projekat razvoja novih obrazovnih profila. Zahvaljujući tome, u školi postoje virtelna preduzeća (na šta smo posebno ponosni) u kojima se simulira rad preduzeća u okviru predmeta Poslovno - administrativna obuka.

1 2

Copyright © 2007 Ekonomsko - trgovinska škola ul.Dositejeva 46, 36000 Kraljevo, tel/fax:036/382-047 e-mail:etskkv@ptt.rs