Saradnja škole sa Savetovalištem za mlade

U ponedeljak 20.3.2023.godine imali smo posetu predstavnika Savetovališta za mlade Doma zdravlja Kraljevo . Učenicima gimnazije i naše škole predstavljen je program rada savetovališšta za mlade. Savetovalište čini tim stručnjaka raznih zanimanja čiji je cilj da pomognu roditeljima ali i školama u rešavanju problema u radu sa decom.