Prijava ispita za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju

PRIJAVA ISPITA UČENIKA NA DOKVALIFIKACIJI I PREKVALIFIKACIJI OBAVIĆE SE U PERIODU OD  11.01.- 13.01.2021.GODINE.

PRIJAVA SE VRŠI NA MEJL ADRESU: etskkv@ptt.rs  ili KOD SEKRETARA ŠKOLE U PERIODU OD 8,00 DO 12,00 ČASOVA.

POLAGANJE ISPITA OBAVIĆE SE U PERIODU OD 18.01.2021.g. do 22.01.2021.godine PO RASPOREDU KOJI ĆE BITI NAKNADNO OBJAVLJEN.