Prijava vanrednih ispita za junski rok

Prijava vanrednih ispita za junski rok vrši se popunjavanjem datog obrasca  koji se šalje na mejl adresu ekonomskotrgovinskakv@mts.rs ili  na mejl adresu etskkv@ptt.rs u periodu od 25-28.maja. 2020. godine.
Uplatnice za ispite učenici donose u školu na dan polaganja ispita. Polaganje vanrednih ispita će biti realizovano od 1-5.6.2020. godina. 
Zbog propisanih epidemioloških mera neophodno je na ispite doći sa maskom i rukavicama. 

Obrazac za prijavu >>>