Dana primirja u Prvom svetskom ratu


Učenice Ekonomsko trgovinske škole Đurđina Igrutinović i Sofija Gajović  uradile su poster povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu.
 
Dan primirja – Armistice day je naziv za praznik, odnosno, dan sećanja kojim se 11.novembar u nizu država obeležava završetak prvog svetskog rata, preciznije primirje koje je 11.novembra 1918.godine Nemačka potpisala sa silama Antante i tako okončala neprijateljstva na Zapadnom frontu.
Dan primirja u Prvom svestkom ratu je državni praznik u Republici Srbiji koji se obeležava 11.novembra.