Finansijski administrator


Smer je uveden 2014.godine
Upisuju se dva odeljenja po 30 učenika

Zadaci i poslovi finansijskog administratora:
-Primena pravnih propisa i standarda u oblasti finansija i računovodstva
-Obavljanje administrativnih poslova
-Poznavanje i primena mera fiskalne politike
-Obavljanje platnog prometa
-Poznavanje postupka izrade bilansa
-Primena pravnih propisa i standarda u oblasti finansija i računovodstva
-Obavljanje administrativnih poslova
-Poznavanje i primena mera fiskalne politike
-Obavljanje platnog prometa
-Poznavanje postupka izrade bilansa
-Knjigovodstveno obuhvatanje dužničko poverilačkih odnosa
-Evidentiranje uvoza i izvoza
-Obračun zarada radnika
-Obračun i knjiženje amortizacije
-Arihiviranje dokumentacije

Nastavnim programom za obrazovni profil finansijski administrator predviđeni su predmeti kojima se stiču, pre svega, znanja i veštine iz računovodstvenih i finansijskih oblasti, ali su predviđeni i predmeti kojima se stiču neophodna ekonomska i pravna znanja, znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu preduzeća. Takođe, tokom školovanja ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje – učenjem stranog jezika, rada na računaru, upotrebe softvera, poslovnog bontona itd.

Nastava finansijsko-računovodstvene obuke obavlja se u kabinetu za finansijsko-računovodstvenu obuku, gde se simuliraju poslovi iz oblasti računovodstva i finansija, a organizovani kroz službe koje postoje u okviru nekog preduzeća. Časove obuke izvode nastavnici koji su prethodno prošli obuku za primenu novih nastavnih metoda, primenu novih nastavnih programa objektivnog ocenjivanja i komunikacije

U kabinetima za učenje se simulira kompletan proces rada u kompanijama i privrednim društvima, tako što učenici osnivaju svoja preduzeća u kojima dobijaju posao u rade do kraja četvrte godine
Nastavnici imaju ulogu rukovodilaca koji organizuju i kontrolišu poslovanje a učenici primenjuju znanja stečena na teorijskim predmetima

Tako tokom školovanja učenici dobijaju svu potrebnu obuku za buduće zapslenje u realnim preduzećima
U trećem i četvrtom razredu planirana je blok nastava koja bi se realizovala u preduzećima. Cilj ovog oblika nastave jeste provera, u praksi, stečenih znanja i praktično ovladavanje finansijsko-računovodstvenim poslovima. Realizacija blok nastave u preduzećima bila bi bazirana na trostranim ugovorima koje sklapaju oni koji se obrazuju, stručne škole i preduzeća u kojima budući poslovni sekretari obavljaju praksu, a kasnije, mogu naći i svoje radno mesto.