Misija i vizija


MISIJA ŠKOLE

Mi smo srednja stručna škola uspešnih i zadovoljnih učenika i kompetentnih nastavnika. Tradicionalnim i savremenim oblicima, metodama i nastavnim sredstvima vaspitavamo
i obrazujemo učenike u dva područja rada: ekonomija, pravo i administracija i trgovina, ugostiteljstvo i turizam.
Učenike pripremamo za rad i dalje obrazovanje i samoobrazovanje. Obrazujemo i odrasle kroz dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i specijalizaciju u oba područja rada.


VIZIJA ŠKOLE

Želimo da postanemo savremena stručna škola sa visoko kvalitetnim stručnim kadrom koji će svoja znanja i umenja primeniti u obrazovanju postojećih i novih obrazovnih profila koji su u skladu sa savremenim tržišnim tendencijama, lokalnom zajednicom i širom društvenom sredinom, škola koja će doprinositi stvaranju bezbednog, prijatnog i stimulativnog okruženja.
Želimo da postanemo lider razvoja stručnog obrazovanja u
regionu !