Istorijat


Rešenje o osnivanju Ekonomske škole u Kraljevu doneo je Narodni odbor Sreza Kraljevo Sresko veće pod brojem 13173 od 27 septembra 1956.godine, mada je ova škola otpočela sa radom 1955.godine, verovatno bez rešenja.

Odlukom Saveta za prosvetu NR Srbije pod brojem 950/1 od 1.marta 1961.godine otvoren je školski centar za obrazovanje kadrova u trgovini.

Kao dve škole obavljale su obrazovno vaspitnu delatnost do 1979.godine, kada je došlo do spajanja u Ekonomsko-trgovinski centar u Kraljevu.

Pod firmom Obrazovni centar „Kraljevački oktobar“ Ekonomska škola je registrovana kao OOUR „Škola društvenih delatnosti“ od 1987.godine.

Poslednja registracija škole bila je 1990.godine  pod firmom  Ekonomsko-trgovinska škola sa delatnošću obrazovanja učenika i polaznika u obrazovnim profilima od  prvog do četvrtog stepena stručne spreme u području rada ekonomija, pravo i administracija, trgovina, ugostiteljstvo i turizam.

Škola nema sopstvenu zgradu, do sada se preseljavala osam puta.

Ekonomska škola koristi prostor u delu zgrade u kojoj se nalazi još i Gimnazija, u ulici Dositejevoj br. 46. Nakon zemljotresa 2010. godine  naš objekat je pretrpeo velika oštećenja,  pa se moralo pristupiti ozbiljnom renoviranju. Odnos između škola regulisan je posebnim sporazumom. Po dogovoru korišćenja školske zgrade  deoba (31.12.1990.g.) od ukupno 6.013,00 m2 Ekonomsko-trgovinska škola koristila je 2.137,00m2 ili 35,55%, ali je iseljavanjem Medicinske škole u proleće 2010.g., našoj školi pripalo 617 m2.