Запослени


Школа тренутно има 64 запослена професора, стручна сарадника, радника секретаријата и помоћног особља.

Драгана Пауновић
директорка
Пауновић Драгана

Педагог:
Лазовић Јована

Организатор практичне наставе, вежби и вежби у блоку:
Петровић Јасна

-ПРОФЕСОРИ-
Српски језик и књижевност:
Лужњанин Весна, Филиповић Марија, Милојчевић Жарко

Енглески језик:
Митић Биљана, Петровић Иван, Марковић Александра

Немачки језик:
Бубало Марија

Математика и Информатика:
Михаиловић Биљана, Нешић Миланка, Аћимовић Горан,
Матовић Велибор, Жерађанин Градимир, Пајовић-Дукић Славица

Економска група предмета:
Игрутиновић Виолета, Гочобија Иван, Барлов Драгана,
Пајовић-Дукић Славица, Каличанин Мирјана, Малишић Блажо, Мартиновић Ружица, Вуловић Жељка, Нешић Стојадин,
Обрадовић Александра, Панић Мирјана, Павловић Драгана, Вукадиновић Сандра, Петронијевић Јасмина,
Ташић Светлана, Тимотијевић Марија, Трајковић Љиљана,
Турудић Гордана, Гочобија Слађана, Јовановић Марија

Физичко васпитање:
Видановић Горица, Вујовић Игор

Социологија:
Тришовић Гордана, Милутиновић Јелица

Психологија:
Козић Милица

Ликовна култура:
Павловић Марија

Историја:
Спасојевић Светлана, Каличанин Ана, Крунић Дејан

Географија:
Ковач Марица, Лукић Марија

Хемија:
Бешевић Данијела

Физика:
Миладиновић Мирко

Екологија:
Јовановић Љиљана

Право:
Пешић Зорица

Верска настава:
Андрић Мирослав

Грађанско васпитање:
Милутиновић Јелица

Библиотека:
Вранић Мирјана

Рачуноводство:
Ђорђевић Ирена, Гочанин Славица

Правна служба:
Ерац Весна

Помоћно особље:
Грбовић Љиљана, Јеремић Зорица, Јовићевић Соња, Цветкова Јелена, Шмигић Зорица, Окошановић Љубиша, Јовићевић Василије,
Николић Евица