ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

Економско трговинска школа Краљево је по упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја 17.3.2020.године започела са остваривањем образовно-васпитног рада учењем на даљину.
За ученике средње школе наставне јединице и теме ће биће доступне на платформи РТС Планета.Наставницима и ученицима средњих школа на располагању је велики број платформи (Viber, Zoom, Microsoft Teams) као и национална платформа за онлајн учење Моја Школа.
Упутства и педагошке препоруке  за коришћење ових платформи моћи ће да се нађу на инетрнет стрaици Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Распоред наставе и њихово коришћење је бесплатно